Các họa sĩ tranh đường phố không có khả năng trình bày các tác phẩm của mình trong những triển lãm nghệ thuật đầy uy tín, nhưng họ có có một sự tự do mênh mông tuyệt đối trong sáng tạo. Thế giới đối với họ là một tấm toan khổng lồ.
Đây là 15 bức siêu phẩm đường phố hạng nhất trên thế giới:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Trịnh Thái Bằng
   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
535