VnMedia - Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã bắt đầu triển khai Chế độ tiếp nhận hồ sơ xin cấp visa nhập cảnh Nhật Bản tại cả các quầy tiếp nhận của Đại lý nhận ủy thác trong lãnh thổ Việt Nam từ ngày 15/12/2016.
Mục đích của việc áp dụng chế độ này là nhằm để loại bỏ tình trạng lộn xộn tại Phòng chờ Lãnh sự, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cũng như nâng cao tính tiện lợi cho những người xin cấp visa sinh sống ở vùng sâu vùng xa.
 

Như vậy, từ ngày 15/12/2016 trở đi, ngoài việc tiếp nhận hồ sơ xin cấp visa tại cửa tiếp nhận Lãnh sự của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam như từ trước đến nay, người xin cấp visa còn có thể nhận được sự phục vụ tại các quầy tiếp nhận của Đại lý nhận ủy thác trừ một vài trường hợp đặc biệt. Ngoài lệ phí visa trả cho Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, người xin cấp visa phải nộp thêm cho Đại lý nhận ủy thác phí phục vụ riêng.

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam hy vọng rằng, ngoài việc nâng cao vượt bậc tính tiện lợi đối với người xin cấp visa sinh sống ở vùng sâu vùng xa nhờ vào việc sử dụng quầy tiếp nhận của Đại lý nhận ủy thác làm nơi xin cấp visa, thì đặc biệt hơn là sẽ nâng cao được chất lượng phục vụ ví dụ như rút ngắn hẳn khoảng thời gian chờ đợi của người xin cấp visa trong thời điểm tập trung quá đông người xin cấp visa tại Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Hải Yến

  Gửi ý kiến phản hồi
373